Horis – projekat prekogranične saradnje “Interreg IPA CBC, Hrvatska – Srbija 2014-2020” vredan 1.417.632,24 evra, koji je Evropska unija sufinansirala sa čak 1.204.987,39 evra. Zahvaljujući “Horisu” u Rumi je izgrađen kompleks za konjički sport u kojem će se, između ostalog, sprovoditi – hipoterapija, delotvorna za osobe sa funkcionalnim ograničenjima, neuromotornim i senzornim disfunkcijama. Nosilac projekta je Opština Nijemci iz Republike Hrvatske, a partneri na projektu su Opština Ruma, Srednja poljoprivredno – prehrambena škola “Stevan Petrović Brile” iz Rume, Кonjički klub “Srem” iz Sremske Mitrovice i Кonjogojska udruga Vranac iz Donjeg Novog Sela u Hrvatskoj.